APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Dopuna odgovora Uprave na pitanje da li su članovi nadzornog odbora javnih komunalnih preduzeća čiji su osnivači lokalne samouprave funcioneri Republike Srbije, shodno članu 3. stav 1. tačka 25) alineja (7) Zakona

Dopuna odgovora Uprave na pitanje da li su članovi nadzornog odbora javnih komunalnih preduzeća čiji su osnivači lokalne samouprave funcioneri Republike Srbije, shodno članu 3. stav 1. tačka 25) alineja (7) Zakona

Pitanje:

Da li se pod funcionerom Republike Srbije podrazumevaju direktori javnih komunalnih preduzeća čiji su osnivači lokalne samouprave i članovi nadzornog odbora tih komunalnih preduzeća?

 

Odgovor:

Uprava ostaje pri mišljenju da se direktori javnih komunalnih preduzeća smatraju organom upravaljanja u javnom preduzeću i predstavljaju funcionere u smislu Zakona i isto dopunjuje sledećem:

Shodno članu 15. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016), organi javnog preduzeća su nadzorni odbor i direktor.

Poslove koje vrši nadzorni odbor predviđeni su članom 22. istog zakona.

Ukoliko na osnovu navedenih poslova nadzorni odbor obavlja funkciju organa upravljanja u javnom preduzeću, članovi nadzornih odbora javnih komunalnih preduzeća smatraju se funcionerom u smislu člana 3. stav 1. tačka 25) alineja (7) Zakona.

Napominjemo još i to da Uprava, prema članu 84 stav 1. tačka 4) Zakona daje mišljenja o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i propisa donetih na osnovu ovog zakona i nije nadležna za tumačenje drugih zakona, kao i pomenutog Zakona o javnim preduzećima.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca