APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke > Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti dobara, broj JNMV 1.1.12/2018 -kompjuterski softver

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti dobara, broj JNMV 1.1.12/2018 -kompjuterski softver

20-Nov-2018 12:58:44

Datoteke za preuzimanje

Odluka o dodeli ugovora, JNMV 1.1.12/20181945KB.pdf
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca