APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Peta regionalna konferencija šefova FOS

Peta regionalna konferencija šefova FOS

11-Nov-2011 10:19:27

Peta regionalna konferencija, održana u Sloveniji, Otočecu, u periodu od 12. do 14. oktobra 2011. godine,  je okupila šefove finansijsko-obaveštajnih službi  Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Albanije i Srbije. Delegeciju Srbije su činili Aleksandar Vujičić, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca i Milovan Milovanović, načelnik Odeljenja za međunarodnu saradnju, pravne i materijalno-finansijske poslove.

Iskustvo je pokazalo da ključ uspešne borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao jednog vida „međunarodnog biznisa“  leži u uspešnoj i kontinuiranoj saradnji i razmeni informacija između finansijsko-obaveštajnih službi, pre svega država regiona.

Na petoj Regionalnoj konferenciji su usvojeni sledeći zaključci:

Saradnja i razmena informacija između članica ove regionalne konferencije je na nivou koji je znatno iznad nivoa saradnje i razmene informacija koja se zahteva međunarodni standardima u okviru EGMONT grupe. Članice ove konferencije angažovaće se na širenju uticaja ovog dobrog primera regionalne saradnje na druge regione kao i na celu EGMONT grupu.

Izazovi na polju sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma rastu, jer se  načini pranja novca konstantno menjaju i postaju sofisticiraniji, pa samim tim rastu i napori međunarodne zajednice da te pojave detektuje i otkrije. Istaknuta je važnost strateških analiza u okviru FOS,  koje će ukazati na trendove u pranju novca i finansiranju terorizma. Države potpisnice sporazuma su izrazile spremnost za razmenu rezultata do kojih dodju u tim analizama.

U junuaru 2012. godine FOS Srbije će u saradnji sa  Savetom Evrope i Svetskom bankom započeti nacionalnu procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. FOS Srbije je voljan da znanja i iskustva u samom procesu prikupljanja podataka  podeli sa predstavnicima FOS država regiona.

Zapažen je porast zloupotreba novih sredstava plaćanja (new payments methods) u svrhe pranja novca, pa će se u budućem periodu zajednički raditi na edukaciji FOS u ovoj oblasti.

Sledeća konferencija šefova FOS regiona će se održati u Makedoniji.

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca