APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > MOLI Projekat za borbu protiv PN/FT u Republici Srbiji - već godinu dana traje

MOLI Projekat za borbu protiv PN/FT u Republici Srbiji - već godinu dana traje

11-Nov-2011 13:04:09

Od 15.novembra 2010. godine u toku je projekat MOLI za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji, finansiran od strane Evropske unije  i sufinansiran od strane Saveta Evrope. Uprava je glavni ali ne i jedini korisnik ovog Projekta. Ostali korisnici su organi za sprovođenje zakona, nadzorni i pravosudni organi, kao i profesionalna udruženja i civilni sektor.

 

Glavni cilj projekta MOLI je da unapredi demokratiju i vladavinu prava kroz sprečavanje i kontrolu  pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugih oblika ekonomskog i finansijskog kriminala u Srbiji u skladu sa evropskim i ostalim međunarodnim standardima.

 

Svrha Projekta je i da unapredi kapacitete sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji u smislu zakonodavnih rešenja, stručne osposobljenosti i operativnih kapaciteta.

 


Datoteke za preuzimanje

Sažetak Projekta MOLI SE95KB.pdf
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca