APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > FATF objavio publikaciju o rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma kao posledica pandemije KOVID-19

FATF objavio publikaciju o rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma kao posledica pandemije KOVID-19

07-May-2020 19:39:56

Pandemija COVID-19 izazvala je velike globalne promene, stradanje ljudi i ekonomske poremećaje. Pandemija je takođe dovela i do povećanog broja krivičnih dela kojima ovakva situacija pogoduje – prevare, visokotehnološki kriminal, preusmeravanje ili nenamensko korišćenje sredstava dobijenih od države ili međunarodne finansijske pomoći, itd,  što sve stvara nove izvore nezakonito stečenih sredstava. Koristeći informacije date državama članicama tokom aprila meseca, FATF je 4. maja 2020. godine objavio publikaciju pod nazivom Rizici od pranja novca i finansiranja terorizma povezani sa COVID-19 I strateški odgovori na njih (COVID-19-Related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses). U njoj su prepoznati izazovi, dobra praksa I strateški odgovori na nove pretnje i ranjivosti od pranja novca i finansiranja terorizma, koji proističu iz aktuelne zdravstvene krize. Ti odgovori obuhvataju koordinaciju na nacionalnom nivou u proceni uticaja krize na rizike i sisteme za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, pojačanu komunikaciju sa privatnim sektorom, punu primenu pristupa zasnovanom na riziku pri praćenju i poznavanju stranke, davanje podrške elektronskom I digitalnom plaćanju.

FATF publikaciju možete preuzeti na linku

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/covid-19-ml-tf.html

 

 

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca