APML logo
Српски Srpski English

Saopštenje o indikatorima za banke, 14. maj 2013. godine

Utorak, 14 Maj 2013
Uprava je izdala liste idikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za bankare. Obveznici su u skladu sa članom 23. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju ... ... Opširnije

Savetovanje na Paliću 14 – 17. maj 2013. godine

Utorak, 14 Maj 2013
Na Paliću se održava trodnevno savetovanje o  funkciji ovlašćenih lica u bankama. Savetovanja sa ovom tematikom održavaju se svake godine radi predstavljanja svih aktuelnosti i novina u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja ... ... Opširnije

Obuka za tužioce, Niš 9 – 10. maj 2013. godine

Petak, 10 Maj 2013
Uprava, u Nišu od 9. do 10. maja 2013. godine organizuje obuku za tužioce i policijske službenike. Teme obuke su istrage i problemi u procesuiranju krivičnih dela pranja novca kao i oduzimanje imovinske koriste stečene krivičnim delima. C ... ... Opširnije

TAIEX Seminar o oduzimanju imovine, 7 – 8. maj 2013. godine

Četvrtak, 9 Maj 2013
Od 7. do 8. maja 2013. godine u Beogradu je održan seminar o oduzmanju imovine stečene krivičnim delima.   Predavači iz zemalja članica Evropske unije preneli su učesnicima svoja iskustva u oblasti oduzimanja imovine kao i u međuagencijs ... ... Opširnije

Primena međunarodnih standarda, Beč, 15 – 19. april 2013.

Petak, 19 April 2013
U Beču se u toku nedelje od 15. do 19. aprila 2013. godine održava seminar na temu primene novih međunarodnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.  Seminar organizuje Međunarodni monetarni fond u okviru rad ... ... Opširnije

FBI, radionica: istrage pranja novca i privrednog kriminala, Beograd, 16-18. april 2013. godine

Četvrtak, 18 April 2013
U Beogradu se održava radionica na temu  “Istrage pranja novca,  finansijskog i privrednog kriminala”. Obuka je organizovana u saradnji sa Ministarstvom pravde SAD, Kancelarijom glavnog pravnog savetnika u Srbiji i Organizacijo ... ... Opširnije

Seminar: tehnike sprovođenja istraga finansijskog kriminala 9 – 12. april 2013. godine

Sreda, 10 April 2013
U periodu od 9. do 12. aprila 2013. godine u Beogradu se održava seminar na temu – Tehnike sprovođenja istraga finansijskog kriminala. Seminar organizuju Poreska uprava SAD-Odeljenje za krivičine istrage u saradnji sa Ministarstvom pravde S ... ... Opširnije

41. zasedanje komiteta Manival, 9 – 12. april 2013. godine

Ponedeljak, 8 April 2013
U periodu od 9. do 12. aprila 2013. godine, u Strazburu se održava 41. redovno zasedanje komiteta Manival. Šef delegacije Republike Srbije je direktor Uparve, gospodin Aleksandar Vujičić. Delegaciju Republike Srbije čine predstavnici Mini ... ... Opširnije

Izveštaj o posrednom nadzoru

Sreda, 3 April 2013
Osim neposrednog nadzora, Uprava za sprečavanje pranja novca od 2012. godine vrši nadzor računovođa i revizora i posrednim putem i to slanjem Upitnika o aktivnostima obveznika u primeni propisa koji regulišu sprečavanje pranja novca ... ... Opširnije

Dodela licenci, Sombor, 29. mart 2013. godine

Ponedeljak, 1 April 2013
U Somboru je 29. marta 2013. godine upriličena svečana dodela licenci kandidatima koji su 18. novembra 2012. godine polagali stučni ispit. Ovom prilikom dodeljeno je  90 licenci za ovlašćena lica kandidatima zaposlenim kod preduzetni ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca