APML logo
Српски Srpski English

FATF objavio publikaciju o rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma kao posledica pandemije KOVID-19

Četvrtak, 7 Maj 2020
Pandemija COVID-19 izazvala je velike globalne promene, stradanje ljudi i ekonomske poremećaje. Pandemija je takođe dovela i do povećanog broja krivičnih dela kojima ovakva situacija pogoduje – prevare, visokotehnološki kriminal, pre ... ... Opširnije

Uprava na svom sajtu objavila prevod FATF standarda, Metodologije i pet stručnih tekstova FATF

Ponedeljak, 6 April 2020
U cilju što bolje usklađenosti sa međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i u cilju informisanja stručne i šire javnosti, Uprava je na sajtu objavila na srpskom jeziku Međunarodne standard ... ... Opširnije

Saopštenje FATF iz februara 2020. godine

Sreda, 18 Mart 2020
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.  ... ... Opširnije

Spisak kontakata za opštine i gradove u Srbiji za pomoć građanima u uslovima zabrane kretanja za građane starije od 65 godina

Sreda, 18 Mart 2020
Spisak kontakata nalazi se na sledećem linku: https://www.srbija.gov.rs/vest/452163/spisak-kol-centara-u-gradovima-i-opstinama.php ... ... Opširnije

Izmena Smernica za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke

Utorak, 10 Mart 2020
Dana 24. februara 2020. godine izmenjene su Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvranog vlasnika registrovanog subjekta u centralnoj evidenciji. Podsećanja radi, prve Smernice donete su 8. januara 2019. go ... ... Opširnije

Razmena iskustava i znanja sa obveznicima Zakona u cilju boljeg prepoznavanja sumnji da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

Petak, 28 Februar 2020
Tokom novembra i decembra meseca 2019. godine, Uprava za sprečavanje pranja novca organizovala je pojedinačne sastanke sa predstavnicima 67 revizorskih kuća. Cilj sastanaka je unapređenje znanja i svesti obveznika o Tipologijama pranja novca i fi ... ... Opširnije

Povratne informacije obveznicima po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Petak, 28 Februar 2020
U skladu sa članom 79. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprečavanje pranja novca je tokom decembra meseca 2019. godine i januara 2020. godine organizovala pojedinačne sastanke sa predstavnicima 26 poslovnih ba ... ... Opširnije

Usvojena Strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranjа terorizma

Petak, 21 Februar 2020
Vlada Republike Srbije usvojila je 13. februara 2020. godine Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Strategija obuhvata period od 2020-2024. godine i prateći Akcioni plan za period 2020-2022. Strategiju je izradio Stručn ... ... Opširnije

Najavljene prezentacije izmena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Četvrtak, 20 Februar 2020
Dana 24. januara 2020. godine u prostorijama Udruženja banaka Srbije, predstavnici Grupe za pravne poslove i usklađivanje propisa sa međunarodnim standardima Uprave za sprečavanja pranja novca predstavili su ovlašćenim licima i članovima ... ... Opširnije

Predstavljanje Tipologija pranja novca i Tipologija finansiranja terorizma

Petak, 31 Januar 2020
Užice, 30. januar 2020. U Užicu  je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma obveznicima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Uprava za Spreča ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca