APML logo
Српски Srpski English

Javno saopštenje Komiteta Manival o Bosni i Hercegovini od 12.12.2014. godine

Petak, 26 Decembar 2014
Finansijske institucije se i dalje pozivaju da preduzmu pojačane mere i radnje za poznavanje i praćenje stranke u transakcijama koje imaju veze sa Bosnom i Hercegovinom. ... Opširnije

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za JNMV 1.2.3

Četvrtak, 6 Novembar 2014
Javna nabavka male vrednosti usluga u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva, jnmv 1.2.3/2014 ... Opširnije

Javna nabavka male vrednosti usluga „zakup prostora za čuvanje (hosting) opreme za disaster recovery”

Sreda, 5 Novembar 2014
Javna nabavka male vrednosti usluga „zakup prostora za čuvanje (hosting) opreme za disaster recovery” - pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda javna nabavka broj: jnmv 1.2.3/2014 ... Opširnije

Predlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Ponedeljak, 3 Novembar 2014
Na sednici vlade održanoj dana 31.10.2014. godine usvojen je Predlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma ... Opširnije

Prva javna rasprava o radnoj verziji Zakona o izmenama i dopunama zakona o SPN/FT

Četvrtak, 30 Oktobar 2014
Održana prva u nizu planiranih rasprava o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. ... Opširnije

Saopštenje FATF-a o državama koje ne sarađuju, odnosno visoko rizičnim državama

Ponedeljak, 27 Oktobar 2014
Najnovije saopštenje FATF-a o državama koje ne sarađuju sa FATF-om, odnosno državama koje predstavljaju visoki rizik, možete da pronađete ovde: ... Opširnije

JAVNA RASPRAVA o radnoj verziji Zakona o izmenama i dopunama zakona o SPN/FT

Četvrtak, 23 Oktobar 2014
Privredna komora Srbije u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca organizuje javnu raspravu o radnoj verziji Zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u sredu, 29. oktobra 2014. godine. ... Opširnije

Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o SPN/FT - Poziv svim zainteresovanim licima za dostavljanje mišljenja

Četvrtak, 9 Oktobar 2014
Izrađena radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, a sva zainteresovana lica se pozivaju da dostave mišljenje i primedbe. ... Opširnije

Javno saopštenje Komiteta Manival o Bosni i Hercegovini od 19.9.2014. godine

Petak, 26 Septembar 2014
Komitet Manival je 19.9.2014. godine izdao javno saopštenje o Bosni i Hercegovini, kojim se finansijske institucije pozivaju da preduzmu pojačane mere i radnje za poznavanje i praćenje stranke u transakcijama koje imaju veze sa Bosnom i Herc ... ... Opširnije

Godišnji izveštaj o radu Uprave za sprečavanje pranja novca

Petak, 12 Septembar 2014
Godišnji izveštaj o radu Uprave za sprečavanje pranja novca za 2013. godinu ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca