APML logo
Српски Srpski English

39. plenarni sastanak Manivala

Četvrtak, 28 Jun 2012
U periodu od 2-6. jula 2012. godine u Strazburu se održava 39. plenarni sastanak Komiteta Manival pri Savetu Evrope. Delegaciju Republike Srbije čine predstavnici Uprave, MUPa, Ministarstva pravde, Narodne banke Srbije i Komisije za hartije od vred ... ... Opširnije

Stručni ispit odložen za 28. jun

Petak, 15 Jun 2012
Stručni ispit zakazan za 27. jun 2012. godine će se održati dana 28. juna 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, amfiteatar broj 5 na 1. spratu.Kandidati će putem mejla biti obavešteni o ta ... ... Opširnije

Rizici od pranja novca u neprofitnom sektoru

Ponedeljak, 11 Jun 2012
U Beogradu se 14.6.2012. godine održava radionica o rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma u neprofitnom sektoru (tj. u udruženjima i organizacijama cilvilnog društva), koji su, iako prisutni, u velikoj meri nepoznanica i pojedini ... ... Opširnije

Sa računovođama za okruglim stolom

Ponedeljak, 11 Jun 2012
U Novom Sadu se 12.6.2012. godine održava okrugli sto pod nazivom Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma – licence DA ili NE, u organizaciji Udruženja vlasnika računovodstvenih agencija (UVRA), Privredne komore Vojvodine ... ... Opširnije

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Petak, 25 Maj 2012
Dana  22.5.2012. godine održana je javna rasprava o Nacrtu zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, u kojoj su učestvovali članovi radne grupe za izradu ovog zakona iz Uprave, Ministarstva pravde, Ministar ... ... Opširnije

4. konferencija država potpisnica

Ponedeljak, 21 Maj 2012
   U Strazburu se 12-14. juna 2012. godine održava 4. sastanak  država potpisnica Konvencije Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma (Varšavska konvencija ... ... Opširnije

16.plenarni sastanak Evroazijske grupe

Ponedeljak, 21 Maj 2012
U Moskvi se od 22-25. 5. 2012. godine održava 16. plenarni sastanak Evroazijske grupe (EAG) za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, na kojem će Uprava imati svog predstavnika. Republika Srbija je posmatrač u ovoj regionalnoj organiz ... ... Opširnije

Prijava za polaganje stručnog ispita za preduzeća za reviziju

Četvrtak, 29 Mart 2012
Stručni ispit za preduzeća za reviziju će se održati 26. aprila 2012. godine. Rok za prijavu ističe  15. aprila  2012. godine. Zainteresovani kandidati se prijavljuju na sledeći način: Potrebno je popuniti obrazac prijave za polaga ... ... Opširnije

Donete Smernice za računovođe i revizore

Utorak, 27 Mart 2012
Na osnovu člana 87. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Uprava za sprečavanje pranja novca je donela smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica ... ... Opširnije

Konferencija za ovlašćena lica u oblasti tržišta kapitala

Ponedeljak, 26 Mart 2012
U okviru MOLI projekta od 28-30. marta 2012. godine u Aranđelovcu se održava konferencija o sprečavanju pranja novca I finansiranja terorizma, namenjena ovlašćenim licima u sektoru hartija od vrednosti I tržišta kapitala. Konferenc ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca