APML logo
Српски Srpski English

Predstavljene Tipologije pranja novca

Petak, 13 Septembar 2019
Na radionici koju je u Nišu 3. septembra 2019. godine organizovala Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, okupljenim predstavnicima  represivnog dela sistema za borbu protiv pranja novca (sudova, osnovn ... ... Opširnije

Jedinstveni sistem statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

Sreda, 11 Septembar 2019
Za predstavnike tužilaštva, sudova i policije, Uprava za sprečavanja novca je organizovala radionicu čiji je cilj unapređenje primene smernica za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i praćenja predmeta pranja n ... ... Opširnije

Smernice FATF za određene sektore

Sreda, 11 Septembar 2019
FATF (Financial Action Task Force) osim svojih Četrdeset preporuka i tumačenja uz te preporuke redovno objavljuje i smernice, koje nisu obavezujućeg karaktera, ali čija je svrha da pomognu različitim učesnicima u sistemima za borbu protiv pranj ... ... Opširnije

Uspostavljanje mehanizma preispitivanja prekograničnih pretnji

Utorak, 27 Avgust 2019
Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kojim predsedava potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, donelo je 13. juna 2019. godine rešenje o obrazovanju Stručnog tima za uspostavljanje mehani ... ... Opširnije

Obuka za tržišne inspektore

Sreda, 17 Juli 2019
U cilju unapređenja znanja u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma,  Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija-Sektor tržišne inspekcije, organ ... ... Opširnije

Obuka za interne revizore i obuka za računovođe, javne beležnike i društva za osiguranje

Sreda, 17 Juli 2019
U cilju unapređenja znanja u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma,  Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca i Komora ovlašćenih revizora, organizovali su obuku internih revizora na temu &bdquo ... ... Opširnije

Тipologije pranja novca i finansiranja terorizma - info sesija za predstavnike državnog i privatnog sektora

Četvrtak, 4 Juli 2019
Dana 1.7.2019. godine u organizaciji Privredne komore Srbije predstavnicima državnog i privatnog sektora u neposrednoj infosesiji ukazano je na značaj usvojenih Smernica za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobra ... ... Opširnije

Srbija skinuta sa sive liste FATF

Četvrtak, 27 Jun 2019
Na plenarnom zasedanju FATF procenjeno je da su ispunjeni svi zahtevi koji su stavljeni pred našu zemlju kada je reč o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje Na listi FATF, ... ... Opširnije

FATF - javno saopštenje

Ponedeljak, 24 Jun 2019
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, nakon plenarnog zasedanja od 16. do 21. juna 2019. godine, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje p ... ... Opširnije

Procena rizika od pranja novca - info sesija sa predstavnicima tužilaštva, sudova i policije

Ponedeljak, 17 Jun 2019
Četvrta info-sesija organizovana u Novom Sadu  Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovala je četvrtu po redu info-sesiju za predstavnike sudova, tužilaštva i po ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca