APML logo
Српски Srpski English

Nastavak obuka za računovođe

Utorak, 26 Mart 2019
Uprava  je održala niz obuka za obveznike, na kojima je bilo reči o zaključcima Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, pratećih sektorskih sm ... ... Opširnije

Obuka za organizacije civilnog društva: Kako prepoznati zloupotrebe i kako se zaštititi

Ponedeljak, 25 Mart 2019
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija - Upravom za sprečavanje pranja novca, 18. aprila 2019. organizuje obuku:  Kako prepoznati zloupotrebe i kako se zaštititi. ... ... Opširnije

Kako utvrditi i evidentirati stvarnog vlasnika - savetovanje u Privrednoj komori Srbije, 26.3.2019. godine

Četvrtak, 21 Mart 2019
Sa ciljem obezbeđivanja jedinstvene primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i unapređivanja operativnih znanja predstavnika finansijskog i nefinansijskog sektora, Privredna komora Srbije, Udruženje za bankarstvo, osigur ... ... Opširnije

Smeštanje softvera Uprave na Klaud u Državnom data centru

Smeštanje softvera Uprave na Klaud u Državnom data centru
Sreda, 20 Mart 2019
Dana 14.3.2019. godine izvršeno je smeštanje softvera Uprave za sprečavanje pranja novca na Klaud (Cloud) infrastrukturu u Državnom data centru . Uprava je na taj način postala dvadeseti korisnik ovog centra. formiranog pre ne&scar ... ... Opširnije

Poziv za popunjavanje upitnika za procenu ranjivosti neprofitnog sektora

Utorak, 19 Mart 2019
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Uprava za sprečavanje pranja novca pozivaju organizacije civilnog društva da popune online Upitnik za procenu ranjivosti neprofitnog sektora od finansiranja terorizma. Upitnik možete pop ... ... Opširnije

Prezentovanje rezultata procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma platnim institucijama

Ponedeljak, 4 Februar 2019
Dana 4.2.2019. godine u organizaciji Privredne komore Srbije predstavnicima platnih institucija predstavljeni su rezultati procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Koordinator procene rizika upoznala je prisutne sa rizicima na naciona ... ... Opširnije

Infosesija o procenjenim rizicima za društva za upravljanje penzijskim fondovima

Ponedeljak, 21 Januar 2019
Dana 18.1.2019. godine u  Narodnoj banci Srbije održana je infosesija o procenjenim rizicima sa sektorom društava za upravljanje penzijskim fondovima. Nacionalni koordinator procene rizika predstavila je rezultate procene rizika države ... ... Opširnije

Infosesija o procenjenim rizicima u sektoru igara na sreću

Ponedeljak, 21 Januar 2019
Dana 18.1.2019. godine u  Privrednoj komori Srbije održana je infosesija o procenjenim rizicima sa sektorom igara na sreću. Nacionalni koordinator procene rizika predstavila je rezultate procene rizika države od pranja novca i finansiranja te ... ... Opširnije

Potpisan sporazum sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Petak, 11 Januar 2019
Uprava za sprečavanje pranja novca zaključila je Sporazum o saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Sporazum je zaključen na osnovu dokumenta  „Procеna rizika od pranja novca i procеna rizika od fina ... ... Opširnije

Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika

Četvrtak, 10 Januar 2019
Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju donete su 8.1.2019. godine. Dana 24.10.2018. godine Predsednik Koordinacionog tela doneo je Rešenje ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca