APML logo
Српски Srpski English

Odgovori na pitanja obveznika

Utorak, 25 Septembar 2018
Uprava je objavila odgovore na 13 pitanja pristiglih od obveznika. Odgovore možete pronaći pod naslovom Propisi – Stručna mišljenja.   ... ... Opširnije

Аžurirane Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava

Četvrtak, 20 Septembar 2018
Uprava je u februaru ove godine donela Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava, kako ... ... Opširnije

Prezentacija nacionalne procene rizika u Privrednoj komori Srbije

Utorak, 11 Septembar 2018
Prvo javno predstavljanje rezultata nacionalne procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma održano je 10.9.2018. godine u Privrednoj komori Srbije. Skup su otvorili predsednik PKS-a  Marko Čadež, potpredsednik Vl ... ... Opširnije

Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma

Utorak, 14 Avgust 2018
Dokument Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja teriorizma usvojen je na sednici Vlade Republike Srbije 31.5.2018. godine. Ovaj dokument je rezultat intenzivnog rada i saradnje između nadležnih organa Republike Srbije i pre ... ... Opširnije

Uprava je odgovorila na pitanja Udruženja osiguravača Srbije

Utorak, 24 Juli 2018
Uprava je odgovorila na pitanja Udruženja osiguravača Srbije. Odgovore možete naći u stručnim tekstovima. ... ... Opširnije

Odgovori Uprave na pitanja Odbora za osiguranje PKS

Odgovori Uprave na pitanja Odbora za osiguranje PKS
Ponedeljak, 9 Juli 2018
Uprava je objavila odgovore na pitanja Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije. Iz tehničkih razloga odgovori su podvedeni pod odeljak Stručni tekstovi. ... ... Opširnije

Odgovori Uprave na pitanja Udruženja banaka Srbije i Narodne banke Srbije

Petak, 22 Jun 2018
Uprava je objavila odgovore na pitanja Udruženja banaka Srbije i odgovor na pitanje Narodne banke Srbije. Odgovore ćete naći u Stručnim tekstovima. ... ... Opširnije

Publikacija o rizicima od zloupotrebe u neprofitnom sektoru

Petak, 4 Maj 2018
U saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, Uprava je objavila publikaciju Rizici od zloupotrebe neprofitnog sektora u svrhu finansiranja terorizma, namenjenju prvenstveno neprofitnom sektoru, ali i široj javnosti radi upoznavanja sa međunarodnim st ... ... Opširnije

Smernice za procenu rizika od PN/FT kod advokata

Ponedeljak, 23 April 2018
Na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi (Službeni glasnik RS br. 31/2011, 24/2012 – OUS), člana 9. i 33. stav 1 tačka 26 Statuta Advokatske komore Srbije (Službeni glasnik RS, br.85/2011, 78/2012, 86/2013), člana 114. u vezi člana 104 st ... ... Opširnije

Smernice za procenu rizika od PN/FT za javne beležnike

Petak, 2 Mart 2018
U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni glasnik RS, 113/2017 od 17.12.2017) Јavnobeležnička komora Srbije donela je smernice za procenu rizika od PN/FT  kod javnih beležnika. Tekst Smernica može ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca