APML logo
Српски Srpski English

Seminar za Poštu Srbije, 20. novembar 2012. godine

Petak, 23 Novembar 2012
U  Privrednoj komori Srbije, 20. novembra 2012. godine predstavnici Uprave su održali seminar za predstavnike Pošte na temu: Javni poštanski operator u svetlu propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. ... ... Opširnije

Liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija

Petak, 23 Novembar 2012
Uprava za sprečavanje pranja novca je izradila liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma, kao i pokazatelje (indikatore) za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terori ... ... Opširnije

Saopštenje u vezi sa literaturom za polaganje stručnog ispita

Četvrtak, 15 Novembar 2012
Literatura potrebna za polaganje stručnog ispita propisana je Pravilnikom o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i u potpunosti je objavljena na internet stranici Uprave, ... ... Opširnije

Obaveštenje za kandidate koji polažu stručni ispit za licencu za ovlašćena lica 19. i 20. novembra 2012. godine u Beogradu

Utorak, 13 Novembar 2012
Obaveštavamo kandidate koji su izvršili prijavu za polaganje stručnog ispita za licence u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma da će se ispiti održati po sledećem raspredu u prostoru Privredne komor ... ... Opširnije

„Otvoreni svet“ orijentacioni seminar, SAD 7 – 20. novembar 2012. godine

Četvrtak, 8 Novembar 2012
Predstavnici Uprave otputovali su u dvonedeljnu posetu SAD. Putovanje je organizovano u okviru programa „Otvoreni Svet“ Kongresa SAD (Open World Program www.openworld.gov ). Program je pokrenut kao pilot projekat, a osnovan je kao stalni ... ... Opširnije

Obuka: Tehnike finansijskih istraga 5 – 9. novembar 2012. godine

Ponedeljak, 5 Novembar 2012
U Budimpešti se od 5 – 9. novembra 2012. godine održava obuka pod nazivom „Istražne tehnike finansijskog i privrednog kriminala“. Kurs organizuje Međunarodna akademija za obuku istražnih organa u Budimpešti (ILEA) ... ... Opširnije

Obuka za tužioce u Kladovu 1. i 2. novembra 2012. godine

Četvrtak, 1 Novembar 2012
U Kladovu se 1. i 2. novembra 2012. godine održava radionica koja  je namenjena tužiocima. Radionicu organizuje Uprava u saradnji sa republičkim javnim tužilaštvom. Održavanje obuke omogućili su OEBS i kancelarija stalnog pravnog sa ... ... Opširnije

Seminar za računovođe

Sreda, 31 Oktobar 2012
U Beogradu je 30. oktobra 2012. godine održan seminar za računovođe. Seminar je organizovala Uprava u okviru projekta  MOLI Srbija koji se finansira iz sredstava IPA EU a sprovodi Savet Evrope, čija je svrha unapređivanje stručnih i operat ... ... Opširnije

Prijava za polaganje stručnog ispita u Novom Sadu 28. novembra 2012. godine.

Četvrtak, 25 Oktobar 2012
Stručni ispit za pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga, društva za reviziju i ovlašćene menjače održati će se u Novom Sadu dana 28. novembra 2012. godine u prostoru Regionalne privredne komore ... ... Opširnije

Prijava za polaganje stručnog ispita u Beogradu 19. i 20. novembra 2012. godine

Četvrtak, 25 Oktobar 2012
Stručni ispit za brokersko-dilerska društva, društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnike u osiguranju koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osi ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca