APML logo
Српски Srpski English

Javno saopštenje FATF od 23.10.2015. godine

Petak, 27 Novembar 2015
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.&n ... ... Opširnije

Javno saopštenje FATF od 23.10.2015. godine

Petak, 27 Novembar 2015
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem ... ... Opširnije

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Utorak, 10 Novembar 2015
Ovde možete da preuzmete Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. ... Opširnije

Komitet MANIVAL povukao javno saopštenje o Bosni i Hercegovini

Ponedeljak, 21 Septembar 2015
Na 48. plenarnom sastanku Komiteta MANIVAL, održanom od 14-18.9.2015. godine povučeno je javno saopštenje o Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da su u maju 2015. godine usvojene neophodne izmene i dopune Krivičnog zakonika Bosne и Herceg ... ... Opširnije

Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija

Ponedeljak, 14 Septembar 2015
Uprava za sprečavanje pranja novca donela je 11. septembra 2015. godine Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija za posrednike u prodaji i zakupu nepokretnosti, računovođe i revizore kao i za brokersko-dilerska društva i ovla&scaro ... ... Opširnije

Novi indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca i finansiranju terorizma

Petak, 11 Septembar 2015
Uprava za sprečavanje pranja novca donela je nove indikatore za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca i finansiranju terorizma za računovođe, revizore, brokersko-dilerska društva, ovlašćene banke i posrednicima u prodaji i ... ... Opširnije

Javno saopštenje FATF od 26. juna 2015

Sreda, 19 Avgust 2015
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.  ... ... Opširnije

Izveštaj FATF o finansiranju terorizma

Četvrtak, 13 Avgust 2015
FATF je u februaru 2015. godine objavio izveštaj o finansiranju terorističke organizacije islamističke države Iraka i Levanta (ISIL).  Svedoci smo velikog o brzog razvoja terorističkih organizacija u islamističkim državama, koji pr ... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Utorak, 11 Avgust 2015
Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti čiji je predmet bio održavanje softvera, Uprava je 30.jula 2015. godine donela odluku o zaključenju ugovora sa ponuđačem „Atos International Solutions and Services“. Na ... ... Opširnije

Lista označenih lica

Ponedeljak, 27 Juli 2015
Dana 16.7.2015. godine, Vlada je donela rešenje o utvrđivanju liste označenih lica. Originalnu verziju i verziju liste na srpskom jeziku možete da preuzmete ovde: ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca