APML logo
Српски Srpski English

Predstavljanje Tipologija pranja novca i Tipologija finansiranja terorizma

Petak, 31 Januar 2020
Užice, 30. januar 2020. U Užicu  je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma obveznicima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Uprava za Spreča ... ... Opširnije

Predstavljanje Tipologija pranja novca

Petak, 31 Januar 2020
Zlatibor, 29. januar 2020.   Na Zlatiboru je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila Tipologije pranja novca predstavnicima tužilaštava, sudova, policije i poreske uprave Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma i spre ... ... Opširnije

Praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

Petak, 31 Januar 2020
Zlatibor, 28. januar 2020. Uprava za sprečavanje pranja novca je predstavila smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma Vel ... ... Opširnije

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020-2025 i pratećeg akcionog plana za period 2020-2023

Sreda, 22 Januar 2020
... ... Opširnije

Najbolje prakse u utvrđivanju stvarnog vlasništva - dokument FATF

Utorak, 14 Januar 2020
Anonimne shell kompanije su jedna od najraširenijih metoda pranja novca koji potiče iz kriminala i korupcije. Novim Najboljim praksama FATF državama se pomaže da skinu veo tajnosti sa stvarnog vlasnika kompanije, fondacije, udruženja ... ... Opširnije

Poziv za učešće u javnoj raspravi

Petak, 27 Decembar 2019
Pozivamo sve zainteresovane strane da se upoznaju sa Nacrtom strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020-2024 i pratećim akcionim planom za period 2020-2022.  U postupku pripreme strategije, Ministarstvo fin ... ... Opširnije

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Četvrtak, 26 Decembar 2019
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma dana 23.12.2019. godine. Zakon je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 91/19 dana 24.12.2019. godine i s ... ... Opširnije

Vodič „Sprečavanje finansiranja terorizma – vodič za donatore“

Četvrtak, 5 Decembar 2019
Uprava za sprečavanje pranja novca u saradnji sa nadležnim državnim organima koji su deo Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i Građanske inicijative izradila je vodič – „Sprečavanje finansiranja ... ... Opširnije

Koordinacija nadzornih organa, Uprave za sprečavanje pranja novca i pravosudnih organa u otkrivanju sumnjivih transakcija

Ponedeljak, 25 Novembar 2019
U petak, 22. novembra 2019. godine, organizovana je panel diskusija čiji je cilj bio unapređenje koordinacije nadzornih i pravosudnih organa i Uprave za sprečavanje pranja novca u procesu otkrivanja sumnjivih transakcija tokom postupka nadzora, a ... ... Opširnije

Primena procenjenih rizika kroz tipologije pranja novca i finansiranja terorizma

Petak, 22 Novembar 2019
Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizovala  je skup  namenjen obveznicima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U prostorijama PKS, gde je skup održan 19. novembra ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca