APML logo
Српски Srpski English

Praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

Petak, 31 Januar 2020
Zlatibor, 28. januar 2020. Uprava za sprečavanje pranja novca je predstavila smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma Vel ... ... Opširnije

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020-2025 i pratećeg akcionog plana za period 2020-2023

Sreda, 22 Januar 2020
... ... Opširnije

Najbolje prakse u utvrđivanju stvarnog vlasništva - dokument FATF

Utorak, 14 Januar 2020
Anonimne shell kompanije su jedna od najraširenijih metoda pranja novca koji potiče iz kriminala i korupcije. Novim Najboljim praksama FATF državama se pomaže da skinu veo tajnosti sa stvarnog vlasnika kompanije, fondacije, udruženja ... ... Opširnije

Poziv za učešće u javnoj raspravi

Petak, 27 Decembar 2019
Pozivamo sve zainteresovane strane da se upoznaju sa Nacrtom strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020-2024 i pratećim akcionim planom za period 2020-2022.  U postupku pripreme strategije, Ministarstvo fin ... ... Opširnije

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Četvrtak, 26 Decembar 2019
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma dana 23.12.2019. godine. Zakon je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 91/19 dana 24.12.2019. godine i s ... ... Opširnije

Vodič „Sprečavanje finansiranja terorizma – vodič za donatore“

Četvrtak, 5 Decembar 2019
Uprava za sprečavanje pranja novca u saradnji sa nadležnim državnim organima koji su deo Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i Građanske inicijative izradila je vodič – „Sprečavanje finansiranja ... ... Opširnije

Koordinacija nadzornih organa, Uprave za sprečavanje pranja novca i pravosudnih organa u otkrivanju sumnjivih transakcija

Ponedeljak, 25 Novembar 2019
U petak, 22. novembra 2019. godine, organizovana je panel diskusija čiji je cilj bio unapređenje koordinacije nadzornih i pravosudnih organa i Uprave za sprečavanje pranja novca u procesu otkrivanja sumnjivih transakcija tokom postupka nadzora, a ... ... Opširnije

Primena procenjenih rizika kroz tipologije pranja novca i finansiranja terorizma

Petak, 22 Novembar 2019
Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizovala  je skup  namenjen obveznicima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U prostorijama PKS, gde je skup održan 19. novembra ... ... Opširnije

Potencijalne zloupotrebe neprofitnog sektora u svrhe finansiranja terorizma

Četvrtak, 21 Novembar 2019
Predstavljen vodič „Sprečavanje finansiranja terorizma - Vodič za donatore“  Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Koordinacionim telom z ... ... Opširnije

Jednoobrazno praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

Sreda, 6 Novembar 2019
Beograd, 30. oktobar 2019. Za predstavnike tužilaštva, sudova i policije,  Uprava za sprečavanje pranja novca je organizovala radionicu i  predstavila Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca