APML logo
Српски Srpski English

Javno saopštenje FATF od 26. juna 2015

Sreda, 19 Avgust 2015
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.  ... ... Opširnije

Izveštaj FATF o finansiranju terorizma

Četvrtak, 13 Avgust 2015
FATF je u februaru 2015. godine objavio izveštaj o finansiranju terorističke organizacije islamističke države Iraka i Levanta (ISIL).  Svedoci smo velikog o brzog razvoja terorističkih organizacija u islamističkim državama, koji pr ... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Utorak, 11 Avgust 2015
Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti čiji je predmet bio održavanje softvera, Uprava je 30.jula 2015. godine donela odluku o zaključenju ugovora sa ponuđačem „Atos International Solutions and Services“. Na ... ... Opširnije

Lista označenih lica

Ponedeljak, 27 Juli 2015
Dana 16.7.2015. godine, Vlada je donela rešenje o utvrđivanju liste označenih lica. Originalnu verziju i verziju liste na srpskom jeziku možete da preuzmete ovde: ... Opširnije

Pravilnik o načinu dostavljanja obaveštenja, informacija i podataka o označenom licu i njegovoj imovini

Utorak, 23 Jun 2015
Donet Pravilnik o načinu dostavljanja obaveštenja, informacija i podataka o označenom licu i njegovoj imovini ... Opširnije

Izveštaj o radu Uprave za 2014. godinu

Četvrtak, 11 Jun 2015
Objavljen je godišnji izveštaj Uprave za 2014. godinu. Možete ga preuzeti ovde. ... ... Opširnije

Izvod iz Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o SPN/FT

Ponedeljak, 8 Jun 2015
Ovde možete pogledati izvod iz Nacrta zakona o izmenama i dopunama  Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji se odnosi na obaveze pružalaca platnih usluga da prikupljaju određene podatake o platiocu i primaocu elektron ... ... Opširnije

Novi indikatori za finansiranje terorizma

Utorak, 31 Mart 2015
Projektna grupa, koju su činili predstavnici Uprave, Poreske uprave, Narodne banke Srbije, i ovlašćena lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma kod poslovnih banaka, Pošte i agenata za prenos novca, napravila je list ... ... Opširnije

Usvojen Zakon ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Utorak, 24 Mart 2015
Skupština Srbije je na sednici održanoj dana 20.3.2015. godine usvojila Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma kojim se primenjuju relevantne rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koje se odnose na privremeno ... Opširnije

Saopštenje FATF-a o državama koje ne sarađuju, odnosno visoko rizičnim državama

Ponedeljak, 2 Mart 2015
Najnovije saopštenje FATF-a o državama koje ne sarađuju sa FATF-om, odnosno državama koje predstavljaju visoki rizik, možete da pronađete ovde: ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca