APML logo
Српски Srpski English

Usvojen Izveštaj o napretku

Ponedeljak, 3 Decembar 2012
Komitet Saveta Evrope koji se bavi pitanjima u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma - Manival, je danas, 3. decembra 2012. godine, usvojio Izveštaj o napretku sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma ... ... Opširnije

Trening trenera 29. i 30. novembar 2012. godine

Četvrtak, 29 Novembar 2012
Obuka je organizovana u okviru projekta MOLI Srbija koji se finansira iz sredstava IPA EU a sprovodi Savet Evrope, čija je svrha unapređivanje stručnih i operativnih kapaciteta sistema u Srbiji za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma ... ... Opširnije

Radna poseta FOS Makedonije, 22. novembar 2012. godine

Ponedeljak, 26 Novembar 2012
Predstavnici Uprave su u okviru međuregionalne saradnje FOS bili u radnoj poseti FOS Makedonije, 22. novembra 2012. godine. Realizaciju međuregionalne saradnje pomogli su predstavnici OEBS. U okviru posete predstavnici oba FOS razgovarali su o aktu ... ... Opširnije

Obuka za tužioce u Novom Sadu 19. i 20. novembra 2012. godine

Petak, 23 Novembar 2012
U Novom Sadu je 19. i 20. novembra 2012. godine održana radionica je bila namenjena tužiocima. Seminar je organizovala Uprava u okviru projekta MOLI Srbija koji se finansira iz sredstava IPA EU a sprovodi Savet Evrope, čija je svrha unapređivanje ... ... Opširnije

Seminar za Poštu Srbije, 20. novembar 2012. godine

Petak, 23 Novembar 2012
U  Privrednoj komori Srbije, 20. novembra 2012. godine predstavnici Uprave su održali seminar za predstavnike Pošte na temu: Javni poštanski operator u svetlu propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. ... ... Opširnije

Liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija

Petak, 23 Novembar 2012
Uprava za sprečavanje pranja novca je izradila liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma, kao i pokazatelje (indikatore) za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terori ... ... Opširnije

Saopštenje u vezi sa literaturom za polaganje stručnog ispita

Četvrtak, 15 Novembar 2012
Literatura potrebna za polaganje stručnog ispita propisana je Pravilnikom o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i u potpunosti je objavljena na internet stranici Uprave, ... ... Opširnije

Obaveštenje za kandidate koji polažu stručni ispit za licencu za ovlašćena lica 19. i 20. novembra 2012. godine u Beogradu

Utorak, 13 Novembar 2012
Obaveštavamo kandidate koji su izvršili prijavu za polaganje stručnog ispita za licence u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma da će se ispiti održati po sledećem raspredu u prostoru Privredne komor ... ... Opširnije

„Otvoreni svet“ orijentacioni seminar, SAD 7 – 20. novembar 2012. godine

Četvrtak, 8 Novembar 2012
Predstavnici Uprave otputovali su u dvonedeljnu posetu SAD. Putovanje je organizovano u okviru programa „Otvoreni Svet“ Kongresa SAD (Open World Program www.openworld.gov ). Program je pokrenut kao pilot projekat, a osnovan je kao stalni ... ... Opširnije

Obuka: Tehnike finansijskih istraga 5 – 9. novembar 2012. godine

Ponedeljak, 5 Novembar 2012
U Budimpešti se od 5 – 9. novembra 2012. godine održava obuka pod nazivom „Istražne tehnike finansijskog i privrednog kriminala“. Kurs organizuje Međunarodna akademija za obuku istražnih organa u Budimpešti (ILEA) ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca