APML logo
Српски Srpski English

Tipologije pranja novca u Republici Srbiji

Petak, 11 Novembar 2011
Od svoga osnivanja 2002. godine, Uprava za sprečavanje pranja novca Republike Srbije radi na razvoju sistema za borbu protiv pranja novca. Osim rada na institucionalnom jačanju Uprave, kao centralnog, ali svakako ne jedinog organa koji se bavi sp ... ... Opširnije

Peta regionalna konferencija šefova FOS

Petak, 11 Novembar 2011
Peta regionalna konferencija, održana u Sloveniji, Otočecu, u periodu od 12. do 14. oktobra 2011. godine,  je okupila šefove finansijsko-obaveštajnih službi  Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Albanije i ... ... Opširnije

Potpisan sporazum sa FOS Mađarske

Četvrtak, 3 Novembar 2011
Dana 3.novembra 2011. godine Uprava je potpisala sporazum o saradnji sa Centralnim istražnim biroom carine I finansijske policije Mađarske, u čijem se sastavu nalazi I finansijsko-obaveštajna služba. Time će se formalizovati intenzivna saradnja Uprave i m ... Opširnije

Prijava za polaganje stručnog ispita

Petak, 28 Oktobar 2011
Stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u bankama će se održati 30. novembra 2011. godine. Rok za prijavu stručnog ispita ističe 15. novembra 2011. godine. Kandidati se mogu prijaviti za polaganje struč ... ... Opširnije

Uprava objavljuje brošuru

Sreda, 24 Avgust 2011
Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa USAID, 2010. godine izradila brošuru o radu Uprave, kao i o specifičnostima pranja novca u regionu danas. ... Opširnije

Potpisani sporazumi o saradnji

Petak, 15 Juli 2011
Na 19. plenarnom sastanku Egmont grupe u Jerevanu, Jermenija, Uprava je 14.7.2011. godine potpisala sporazum o saradnji i razmeni finansijsko-obaveštajnih podataka sa FOS Francuske i FOS Jermenije. ... ... Opširnije

Obaveštenje

Sreda, 15 Jun 2011
Dana 10. juna 2011. godine  u „Službenom glasniku RS“ broj 41/11 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja ter ... ... Opširnije

Konferencija o suzbijanju pranja novca i finansiranja terori

Petak, 3 Jun 2011
Konferencija o suzbijanju pranja novca i finansiranja terorizma u kontekstu evropskih integracija Srbije održana je 31. maja 2011. godine u hotelu Kontinental, uz učešće visokih zvanica, predstavnika relevantnih državnih organa, međunarod ... ... Opširnije

Potpisan sporazum sa Velikom Britanijom

Sreda, 27 April 2011
Dana 16. marta 2011. godine, tokom zasedanja Egmont grupe, Uprava za sprečavanje pranja novca je potpisala sporazum o saradnji i razmeni informacija sa finansijsko-obaveštajnom službom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske ... ... Opširnije

XIII zasedanje EAG

Petak, 17 Decembar 2010
Predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca su učestvovali u radu XIII redovnog zasedanja Evroazijske grupe za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koje je održano u Moskvi u periodu od 13. do 16. decembra 2010. godine. Evroazi ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca