APML logo
Српски Srpski English

FATF - javno saopštenje

Ponedeljak, 24 Jun 2019
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, nakon plenarnog zasedanja od 16. do 21. juna 2019. godine, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje p ... ... Opširnije

Procena rizika od pranja novca - info sesija sa predstavnicima tužilaštva, sudova i policije

Ponedeljak, 17 Jun 2019
Četvrta info-sesija organizovana u Novom Sadu  Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovala je četvrtu po redu info-sesiju za predstavnike sudova, tužilaštva i po ... ... Opširnije

Unapređenje institucionalne saradnje

Ponedeljak, 17 Jun 2019
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu i nadzorni organi za ZOSPNFT zajedno u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma  Koordinatorka procene rizika i nadzorni organi za ZOSPNFT organizovali su 11. juna 2019. godine u Novom ... ... Opširnije

Procena rizika od pranja novca - info sesija sa predstavnicima tužilaštva, sudova i policije u Nišu, 23-24. maj 2019. godine

Četvrtak, 30 Maj 2019
Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovala je treću po redu info-sesiju za predstavnike sudova, tužilaštva i policije. Na skupu, organizovanom 24. maja 2019. godine, p ... ... Opširnije

Okrugli sto na temu privrednih prestupa u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Sreda, 22 Maj 2019
Dana 20. maja 2019. godine u Beogradu održan je okrugli sto sa predstavnicima privrednih sudova, tužilaštava i nadzornih organa iz oblasti sprečavanja pranja novca. U neposrednom kontaktu sa predstavnicima navedenih institucija prezentovani ... ... Opširnije

Prezentacija zaključaka nacionalne procene rizika u Kraljevu

Ponedeljak, 20 Maj 2019
Dana 17. maja 2019. godine u Kraljevu održana je infosesija sa predstavnicima sudova, tužilaštava i policije gde su u neposrednom kontaktu prezentovani rezultati procene rizika od pranja novca. Navedena info sesija je organizovana u okviru P ... ... Opširnije

Vlada Srbije usvojila Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

Četvrtak, 16 Maj 2019
 Vlada Republike Srbije donela je zaključak kojim se usvajaju Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog praćenja predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma.  Dana 28.10.2018. ... ... Opširnije

Obuka za zaposlene u Upravi za igre na sreću

Utorak, 7 Maj 2019
U cilju unapređenja znanja novih zaposlenih u Upravi za igre na sreću u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma,  Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca i Uprava za igre na sreću organizuju obuku na t ... ... Opširnije

Obuka za organizacije civilnog društva: Kako prepoznati zloupotrebe i kako se zaštititi

Ponedeljak, 22 April 2019
Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa  Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizovala 18. aprila 2019. obuku namenjenu organizacijama civilnog društva (OCD ... ... Opširnije

Prezentacija zaključaka nacionalne procene rizika za sudije, tužioce i policiju

Četvrtak, 18 April 2019
Dana 12. aprila 2019. godine uz pomoć Pravosudne akademije održana je infosesija sa predstavnicima sudova, tužilaštava i policije gde su u neposrednom kontaktu prezentovani rezultati procene rizika od pranja novca. Koordinator procene riz ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca