APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Konkurs za pripravnika

Uprava objavljuje konkurs za analitičara, 2. avgust 2013. godine

Petak, 2 Avgust 2013
Министарство финансија и привреде, Управа за спречавање прања новца на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени глас ... ... Opširnije

Konkurs za inspektora u kontroli

Četvrtak, 15 Novembar 2012
Ministarstvo finansija i privrede, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08 i 104/09 ... ... Opširnije

Konkurs za inspektora u kontroli

Petak, 20 Juli 2012
Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08 i 104/09) i čl ... ... Opširnije

Konkurs za pripravnika

Četvrtak, 3 Maj 2012
Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08 i 104/09) i člana ... ... Opširnije

Konkurs za pripravnike

Ponedeljak, 23 Januar 2012
Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 17 ... ... Opširnije

Konkurs za pripravnika

Ponedeljak, 21 Novembar 2011
Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54.Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 -ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 17. ... ... Opširnije

Uprava objavljuje konkurs

Petak, 14 Oktobar 2011
Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 17 ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca