APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku računarskog materijala - CJN 2/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku računarskog materijala - CJN 2/2014
Ponedeljak, 23 Maj 2016
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti dobara, JNMV 1.1.5/2016

Petak, 20 Maj 2016
... ... Opširnije

Odluka o dodeli ugovora za jnmv dobara JNMV 1.1.5/2016

Ponedeljak, 9 Maj 2016
... ... Opširnije

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku male vrednosti dobara, jnmv 1.1.5/2016

Četvrtak, 28 April 2016
... ... Opširnije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku JNMV 1.1.5/2016

Ponedeljak, 25 April 2016
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti usluga CJN br. 4/2014 - usluge simetričnog internet pristupa

Ponedeljak, 4 April 2016
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog materijala, CJN 5/2015

Petak, 1 April 2016
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za pružanje usluge mobilne telefonije CJN1/2014

Četvrtak, 24 Mart 2016
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 1.2.6/2016

Petak, 11 Mart 2016
... ... Opširnije

Odluka o dodeli Ugovora za javnu nabavku male vrednosti JNMV 1.2.6./2016

Petak, 4 Mart 2016
Ovde možete pogledati Odluku o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti JNMV 1.2.6./2016. Predmet nabavke: nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putova ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca