APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti usluga, JNMV 1.2.8/1/2018

Petak, 17 Avgust 2018
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti usluga, JNMV 1.2.8/1/2018 ... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za CJN 13/2017, partija 21

Utorak, 14 Avgust 2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku dobara, CJN 13/2017, partija 21 (nabavka računarske opreme i štampača) ... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za CJN 13/2017, partija 3

Utorak, 14 Avgust 2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku male vrednosti dobara CJN 13/2017, partija 3 (nabavka računarske opreme i štampača) ... ... Opširnije

Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača za javnu nabavku male vrednosti usluga, JNMV1.2.8/1/2018

Ponedeljak, 6 Avgust 2018
... ... Opširnije

Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača za javnu nabavku male vrednosti broj JNMV 1.2.8/1/2018

Četvrtak, 2 Avgust 2018
... ... Opširnije

Izmena Konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti usluga broj JNMV 1.2.8/1/2018

Ponedeljak, 30 Juli 2018
Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervacija hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu. ... ... Opširnije

Izmena Konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti usluga broj JNMV 1.2.8/1/2018

Petak, 27 Juli 2018
Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervacija hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu. ... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za osiguranje vozila CJN 5/2018, JNMV 1.2.3/2018

Četvrtak, 26 Juli 2018
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku original tonera za HP uređaje, CJN 8/2017, JNMV 1.1.1/2018

Četvrtak, 26 Juli 2018
... ... Opširnije

Odluka o izmeni Plana nabavki za 2018. godinu i Plan nabavki za 2018. godinu

Sreda, 25 Juli 2018
Odluka o izmeni Plana nabavki za 2018. godinu i Plan nabavki za 2018. godinu ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca