APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke

Obaveštenje u vezi sa sprovedenim postupkom za javnu nabavku male vrednosti, JNMV 1.1.14/2018

Sreda, 28 Novembar 2018
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti dobara, broj JNMV 1.1.12/2018 - Kompjuterski softver - nadogradnja postojećeg sistema (Alfresco DCMS)

Utorak, 27 Novembar 2018
... ... Opširnije

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti dobara, broj JNMV 1.1.12/2018 -kompjuterski softver

Utorak, 20 Novembar 2018
... ... Opširnije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara, broj JNMV 1.1.14/2018 - nabavka računarske opreme

Utorak, 20 Novembar 2018
... ... Opširnije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, JNMV 1.1.13/2018

Petak, 16 Novembar 2018
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara, brij JNMV 1.1.13/2018 - nabavka kancelarijskog nameštaja ... ... Opširnije

Odluka o petoj izmeni Plana nabavki za 2018. godinu

Četvrtak, 15 Novembar 2018
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti, broj JNMV 1.2.9/2018 - usluge održavanja IT infrastrukture

Petak, 9 Novembar 2018
... ... Opširnije

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva za javnu nabavku male vrednosti JNMV 1.1.12/2018

Četvrtak, 8 Novembar 2018
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za CJN4/2018

Četvrtak, 1 Novembar 2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za CJN4/2018 - partija 1, nabavka kancelarijskog nameštaja sa isporukom u Beogradu. ... ... Opširnije

Izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu

Utorak, 30 Oktobar 2018
... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca