APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara broj JNMV 1.1.6/2017 - produženje podrške za Wmware softver.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara broj JNMV 1.1.6/2017 - produženje podrške za Wmware softver.
Sreda, 7 Jun 2017
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti dobara- broj JNMV 1.1.8/2017- licence (nabavka i nadogradnja)

Četvrtak, 1 Jun 2017
... ... Opširnije

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 1.1.6/2017

Četvrtak, 25 Maj 2017
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 1.1.6/2017 - produženje podrške za WMware softver ... ... Opširnije

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 1.1.8/2016

Ponedeljak, 22 Maj 2017
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 1.1.8/2016 - nabavka licenci (obnavljanje i nadogradnja) ... ... Opširnije

Pojašnjenje potencijalnim ponuđačima 1.1.6/2017

Četvrtak, 11 Maj 2017
Pojašnjenje potencijalnim ponuđačima za javnu nabavku male vrednosti, broj JNMV 1.1.6/2017 - produženje podrške za WMware softver ... ... Opširnije

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije i produženju roka za podnošenje ponuda 1.1.6/2017

Sreda, 10 Maj 2017
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije i o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara, broj JNMV 1.1.6/2017 - produženje podrške za WM ware softver ... ... Opširnije

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 1.1.8/2017

Utorak, 9 Maj 2017
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara, broj JNMV 1.1.8/2017 - nabavka licenci (obnavljanje i nadogradnja) ... ... Opširnije

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 1.1.6/2017

Ponedeljak, 8 Maj 2017
Poziv za podnošenje ponuda za javne nabavke male vrednosti dobara broj JNMV 1.1.6/2017 - produženje podrške za WMware softver ... ... Opširnije

Obaveštenje o obustavi postupka za JNMV 1.1.6/2017

Četvrtak, 13 April 2017
Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku male vrednosti dobara, JNMV 1.1.6/2017 - produženje podrške za VMware softver ... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 1.1.1/2017

Petak, 7 April 2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za jabnu nabavku male vrednosti dobara (JNMV 1.1.1/2017) - CJN 4/2015 - nabavka računarskog materijala - tonera za Partiju 4 - original toneri za Leksmark uređaje ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca