APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke

Interni plan nabavki za 2017. godinu

Interni plan nabavki za 2017. godinu
Ponedeljak, 13 Februar 2017
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za osiguranje zaposlenih

Ponedeljak, 30 Januar 2017
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Petak, 6 Januar 2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Јавнa набавка мале вредности – набавка горива и мазива за Партију 3 – Евро дизел (централизована набавка) ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti usluga - usluga zakupa prostora za čuvanje opreme za Disaster Recovery - JNMV 1.2.8/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti usluga - usluga zakupa prostora za čuvanje opreme za Disaster Recovery - JNMV 1.2.8/2016
Četvrtak, 15 Decembar 2016
... ... Opširnije

Obaveštenje o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti usluga JNMV 1.2.8/2016

Petak, 9 Decembar 2016
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti dobara JNMV 1.1.3/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti dobara JNMV 1.1.3/2016
Petak, 2 Decembar 2016
  ... ... Opširnije

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku male vrednosti usluga br. JNMV 1.2.8/2016 - usluge zakupa prostora za čuvanje (hosting) opreme za Disaster Recovery

Utorak, 29 Novembar 2016
... ... Opširnije

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNMV 1.1.3/2016 - nabavka uređaja za zaštitu mreže - firewall

Petak, 18 Novembar 2016
... ... Opširnije

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabaku male vrednosti JNMV 1.1.3/2016

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabaku male vrednosti JNMV 1.1.3/2016
Ponedeljak, 31 Oktobar 2016
... ... Opširnije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavku male vrednosti dobara JNMV 1.1.3/2016

Utorak, 25 Oktobar 2016
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavku male vrednosti dobara JNMV 1.1.3/2016 - UREĐAJ ZA ZAŠTITU MREŽE –FIREWALL ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca