APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke

Odluka i plan nabavke za 2018. godinu

Odluka i plan nabavke za 2018. godinu
Sreda, 7 Februar 2018
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za osiguranje zaposlenih, CJN/6/2016

Četvrtak, 1 Februar 2018
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za CJN 4/2017

Četvrtak, 14 Decembar 2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti dobara - nabavka kancelarijskog materijala za Partiju 10 - Obrasci i za Partiju 11 - sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape - CJN 4/2017 ... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 1.1.3/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 1.1.3/2017
Petak, 10 Novembar 2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 1.1.3/2017 - produženje garancije za dva sistema za skladištenje podataka EMC VNX 5300 bez HDD retention polise ... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 1.2.7/2017

Petak, 10 Novembar 2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti usluga 1.2.7/2017 - zakup prostora za čuvanje opreme za Disaster Recovery ... ... Opširnije

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 1.2.7/2017

Petak, 27 Oktobar 2017
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti 1.2.7/2017 - zakup prostora za čuvanje (hosting) DR ... ... Opširnije

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 1.1.3/2017

Četvrtak, 26 Oktobar 2017
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 1.1.3/2017 - produženje garancije za dva sistema za skladištenje podataka EMC VNX 5300 bez HDD retention polise ... ... Opširnije

Pojašnjenje potencijalnim ponuđačima za JNMV br. 1.1.3/2017 - produženje garancije za dva sistema za skladišenje podataka EMC VNX 5300 bez HDD retention polise

Petak, 20 Oktobar 2017
Pojašnjenje potencijalnim ponuđačima za javnu nabavku male vrednosti dobara broj JNMV 1.1.3/2017 - produženje garancije za dva sistema za skladištenje podataka EMC VNX 5300 bez HDD retention polise ... ... Opširnije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV 1.2.7/2017

Utorak, 17 Oktobar 2017
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva, JNMV 1.2.7/2017 ... ... Opširnije

Javna nabavka male vrednosti dobara broj JNMV 1.1.3/2017 - poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija

Ponedeljak, 16 Oktobar 2017
Javna nabavka male vrednosti dobara broj JNMV 1,1,3/2017 - produženje garancije za dva sistema za skladištenje podataka EMC VNX 5300 bez HDD retention polise ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca