APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za JNMV 1.2.3

Četvrtak, 6 Novembar 2014
Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za JNMV 1.2.3 ... Opširnije

Javna nabavka male vrednosti usluga „zakup prostora za čuvanje (hosting) opreme za disaster recovery”

Sreda, 5 Novembar 2014
JAVNA NABAVKA BROJ: JNMV 1.2.3/2014 ... Opširnije

Pitanje i odgovor u vezi sa JNMV 1.1.8/2014 - skener za računar

Ponedeljak, 13 Oktobar 2014
Pitanja potencijalnih ponuđača u vezi sa javnom nabavkom 1.1.8/2014: SKENER ZA RAČUNAR ... Opširnije

Javna nabavka male vrednosti - skener za računar

Utorak, 7 Oktobar 2014
Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12), Uprava za sprečavanje pranja novca objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA za javnu nabavku male vrednosti dobara broj 1.1.8/2014 za 2014. godinu (JNMV broj 1.1.8/2014) ... Opširnije

Javne nabavke za 2014. godinu

Utorak, 29 Juli 2014
Plan javnih nabavki za 2014. godinu obuhvata nabavku dobara i usluga za potrebe Uprave za sprečavanje pranja novca. Plan je usvojen 30.1.2014. godine a izmenjen i dopunjen 17.7.2014. godine. ... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 19. maj 2014.

Ponedeljak, 19 Maj 2014
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 5. maj 2014.

Ponedeljak, 5 Maj 2014
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ... Opširnije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Sreda, 23 April 2014
Na osnovu člana 63. stav 5. i člana 54 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik PC" br. 124/12) komisija sačinjava IZMENU I DOPUNU KONKURSNE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku računarske opreme, JNMV broj 1.1.3/2014 ... Opširnije

Javna nabavka male vrednosti - nabavka računarske opreme

Četvrtak, 17 April 2014
Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti JNMV broj 1.1.3/2014 ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 17. april 2014. godine

Četvrtak, 17 April 2014
Javna nabavka male vrednosti, nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca