APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u otvorenom postupku broj O/14-2019, CJN/9-2019, Partija 1 - kancelarijski nameštaj sa isporukom u Beogradu

Ponedeljak, 15 Juli 2019
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, broj P/1-2019

Ponedeljak, 24 Jun 2019
... ... Opširnije

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku P/1-2019

Četvrtak, 30 Maj 2019
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti dobara, broj JNMV/2-2019 - McAfee licence

Četvrtak, 30 Maj 2019
... ... Opširnije

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za dobra- „Implementacija softverskog rešenja za primarnu i DR lokaciju“, redni broj P/1-2019

Petak, 17 Maj 2019
... ... Opširnije

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti dobara broj JNMV/2-2019, „McAfee licence”

Sreda, 15 Maj 2019
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti usluga broj JNMV /1-2019 “usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervacija hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostrastvu”

Utorak, 14 Maj 2019
... ... Opširnije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara, broj JNMV/2-2019 - nabavka McAfee licence

Utorak, 30 April 2019
... ... Opširnije

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti, broj JNMV/1-2019 - usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervacija hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu

Petak, 19 April 2019
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javne nabavke 0/10-2019, nabavka elektronskih komunikacionih usluga - internet, CJN 2/2018

Petak, 12 April 2019
... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca