APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Smernice

Smernice
Datoteke za preuzimanje

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava od 7.9.2018. godine1394KB.doc
Uputstvo za primenu odredaba Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, koje se odnose na sprečavanje finansiranja širenja oružja za masovno uništenje244KB.pdf
Uputstvo za primenu odredaba Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, koje se odnose na sprečavanje finansiranja terorizma80KB.doc
Smernice za procenu rizika od PN/FT kod advokata5117KB.pdf
Smernice za procenu rizika od PN/FT za javne beležnike389KB.pdf
Smernice za procenu rizika od PN/FT za obveznike u nadležnosti NBS 2018335KB.pdf
Smernice za procenu rizika od PN/FT za obveznike u nadležnosti KHOV 2018576KB.pdf
Smernice za procenu rizika od PN/FT za priređivače posebnih igara na sreću u igračnicama 20183240KB.pdf
Smernice za procenu rizika od PN/FT za ovlašćene menjače 2018368KB.pdf
Smernice za procenu rizika od PN/FT za posrednike u prometu nepokretnosti 20183791KB.pdf
Smernice za procenu rizika od PNFT racunovođe revizori i faktoring 2018501KB.pdf
Smernice za procenu rizika od PN/FT za posrednike u prometu nepokretnosti140KB.doc
Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija za nepokretnosti1587KB.doc
Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija za računovođe i revizore1599KB.doc
Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija za brokersko-dilerska društva1615KB.doc
Preporukе za prijavljivanje sumnjivih transakcija1653KB.doc
Smernice NBS216KB.pdf
DI Smernice za procenu rizika (faktoring i forfeting u međunarodnom platnom prometu216KB.pdf
DI Smernice za procenu rizika (prenos novca)188KB.pdf
Smernice za obveznike u nadležnosti KHOV377KB.pdf
Smernice - Tržišna inspekcija108KB.pdf
Smernice za poštanski saobraćaj135KB.pdf
Smernice - računovođe i revizori186KB.pdf
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca