APML logo
Српски Srpski English
Početna > Prijava

Prijava

Svi kandidati se mogu prijaviti za polaganje stručnog ispita na sledeći način:

Potrebno je popuniti obrazac prijave za polaganje stručnog ispita, a zatim tako popunjen obrazac poslati elektronskim putem, na mejl adresu: prijava@apml.org.rs, ili poštom, na adresu: Uprava za sprečavanje pranja novca, Masarikova 2, 11000 Beograd.

Za dodatne informacije možete se obratiti gospođi Nataši Kostić na telefon 011/ 20 60 159.

Napomena: Uz prijavu obavezno dostaviti fotokopiju lične karte.
Datoteke za preuzimanje

Stručni ispit za licencu - TERMINI41KB.doc
Obrazac za prijavu33KB.doc
Način podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita23KB.doc
Stručni ispit za licencu - jesen 2012. godine30KB.doc
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca