APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Konferencija za ovlašćena lica u oblasti tržišta kapitala

Konferencija za ovlašćena lica u oblasti tržišta kapitala

26-Mar-2012 13:58:56

U okviru MOLI projekta od 28-30. marta 2012. godine u Aranđelovcu se održava konferencija o sprečavanju pranja novca I finansiranja terorizma, namenjena ovlašćenim licima u sektoru hartija od vrednosti I tržišta kapitala. Konferenciju organizuje projektni tim Saveta Evrope, Komisija za hartije od vrednosti I Uprava, a zamišljena je kao mesto susreta profesionalaca iz zemlje i inostranstva. Zaključci sa konferencije svakako će doprineti još većoj usaglašenosti u primeni relevantnih propisa za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca