APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Donete Smernice za računovođe i revizore

Donete Smernice za računovođe i revizore

27-Mar-2012 15:30:38

Na osnovu člana 87. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Uprava za sprečavanje pranja novca je donela smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga.

Obveznici su dužni da svoje interne akte usklade sa smernicama u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovih smernica na web-sajtu Uprave


Datoteke za preuzimanje

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga186KB.pdf
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca