APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

25-May-2012 12:47:48

Dana  22.5.2012. godine održana je javna rasprava o Nacrtu zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, u kojoj su učestvovali članovi radne grupe za izradu ovog zakona iz Uprave, Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova i Republičkog javnog tužilaštva u saradnji sa ekspertima Saveta Evrope i OEBS-a. Ovim zakonom implementiraće se nekadašnja Specijalna preporuka III FATFa, koja se odnosi na zamrzavanje imovine terorista, a današnja Preporuka 6 iz međunarodnih standarda za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (izmenjene preporuke FATF). Pored navedenih članova radne grupe u javnoj raspravi učestvovali su i predstavnici Vrhovnog kasacionog suda, Ministarstva spoljnih poslova, Bezbednosno informativne agencije, poslovnih banaka, Udruženja banaka Srbije, kao i Ministarstva pravde SAD-a i Evropske komisije.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca