APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > 39. plenarni sastanak Manivala

39. plenarni sastanak Manivala

28-Jun-2012 13:10:42

U periodu od 2-6. jula 2012. godine u Strazburu se održava 39. plenarni sastanak Komiteta Manival pri Savetu Evrope. Delegaciju Republike Srbije čine predstavnici Uprave, MUPa, Ministarstva pravde, Narodne banke Srbije i Komisije za hartije od vrednosti. Kao i uvek, na sastanku će se razmatrati izveštaji o izvršenoj evaluaciji sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u nekoliko država, a ovog puta Srbija ima ulogu aktivnog učesnika koji će postavljati pitanja delegaciji Gruzije u vezi sa mehanizmima za sprovođenje zakona.   

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca