APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Srbija lider u nacionalnoj proceni rizika

Srbija lider u nacionalnoj proceni rizika

06-Jul-2012 13:30:19

Srpska delegacija u Komitetu Manival nastavlja sa uspešnim radom. Srbija je jedna od prvih zemalja koja je u procesu nacionalne procenu rizika od pranja novca.  Na poziv Komiteta Manival, direktor Uprave i šef delegacije Republike Srbije u Manivalu, gospodin Aleksandar Vujičić je 6. jula 2012. godine, održao predavanje o dosadašnjim dostignućima Republike Srbije u procesu nacionalne procene rizika koja se sprovodi po metodologiji Svetske banke. Govorio je o prednostima sprovođenja ovog sveobuhvatnog procesa prikupljanja i analize podataka u cilju detaljnog uvida u stanje sistema u Srbiji, ali je ukazao i na izazove koji očekuju sve države koje su u obavezi da sprovode nacionalnu procenu rizika.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca