APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Prijava za polaganje stručnog ispita u Somboru

Prijava za polaganje stručnog ispita u Somboru

13-Sep-2012 09:50:14

Stručni ispit za pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga, preduzeća za reviziju i ovlašćene menjače na području Zapadnobačkog Okruga održaće se u Somboru 18. oktobra 2012. godine u prostoru Regionalne privredne komore Sombor, Venac Stepe Stepanovića 30, Sombor.

Rok za prijavu za polaganje stručnog ispita koji će se održati dana 18. oktobra 2012. godine u Somboru ističe 3. oktobra 2012. godine.

Zainteresovani kandidati se prijavljuju na sledeći način:

Potrebno je popuniti obrazac prijave za polaganje stručnog ispita a zatim tako popunjen obrazac proslediti elektronskim putem, na mejl adresu: prijava@apml.org.rs ili poslati preporučenom poštom, na adresu: Uprava za sprečavanje pranja novca, Masarikova 2, 11000 Beograd. U prijavi obavezno naglasiti da se kandidat prijavljuje za polaganje u Somboru. Uz prijavu se prilaže dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnog ispita. Obrazac za prijavu, kao i podatak o iznosu troškova za polaganje stručnog ispita, možete pronaći na sajtu Uprave, u folderu „LICENCE“.

Kandidati koji su izvršili prijavu za polaganje stručnog ispita za oblast računovodstvo ili preduzeća za reviziju mogu, uz dokaz o uplati propisane takse, preuzeti bez naknade priručnik - Literatura za polaganje stručnog ispita - koji je izdala Uprava za sprečavanje pranja novca u prostorijama Regionalne privredne komore Sombor. Osoba za kontakt u vezi sa preuzimanjem priručnika u RPKS je gospodin Mihajlo Maćuš, broj telefona 025 420 780. (Napomena: Kandidati koji se prijavljuju za menjačke poslove obaveznu literaturu (u nastavku navedeno pod III) mogu pronaći na sajtu www.apml.org.rs, folder Licence/ Literatura.

I Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za oblast računovodstvo je: 

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga;

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga.

II Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za preduzeća za reviziju je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga;

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za preduzeća za reviziju i ovlašćene revizore.

 

III Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za ovlašćene menjače:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice NBS za procenu rizika od pranja novca i finansiranja

6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za menjače

 

 

 

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca