APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Nadzor

Nadzor
Datoteke za preuzimanje

Upitnik o aktivnostima obveznika u vezi sa Zakonom o ograničavanu raspolaganja imovinom48KBxlsb
Uptinik o aktivnostima faktoring društva u oblasti SPN/FT65KBxlsb
Upitnik o aktivnostima preduzetnika/privrednog društva za pružanje računovodstvenih usluga u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma - AVGUST 2018132KB.xls
Analiza odgovora privrednih društava za reviziju i računovodstvenih agencija na dostavljeni upitnik iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma1901KB.doc
Godišnji izveštaj o radu i pokazatelji delotvornosti Odseka za nadzor Uprave za 2017. godinu1853KB.pdf
Godišnji plan inspekcijskog nadzora Uprave za sprečavanje pranja novca za 2018. godinu273KB.pdf
Analiza posrednih kontrola nad privrednim društvima za reviziju i računovodstvo u 2016. godini863KB.pdf
Upitnik o aktivnostima računovođa u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma 2016120KB.xls
Upitnik o aktivnostima privrednih društava za reviziju u oblasti SPN/FT 67KBxlsb
Kontrolna lista za revizore199KB.xls
Kontrolne liste za računovođe189KB.xls
Analiza posrednih kontrola nad privrednim društvima za reviziju i računovodstvo u 2015. godini879KB.pdf
Upitnik o aktivnostima preduzeća za reviziju u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma131KB.xls
Analiza posrednih kontrola kod preduzeća za reviziju i računovodstvenih agencija u 2012. godini393KB.pdf
Analiza posrednih kontrola kod preduzeća za reviziju i računovodstvenih agencija u 2013. godini547KB.pdf
Analiza odgovora privrednih društava za reviziju i računovodstvenih agencija na dostavljeni upitnik iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma1901KB.doc
Analiza posrednih kontrola kod preduzeća za reviziju i računovodstvenih agencija u 2014. godini451KB.pdf
Upitnik o aktivnostima preduzetnika i preduzeća za pružanje računovodstvenih usluga u oblasti SPNFT125KB.xls
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca