APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Zajednička radionica Manivala i EAG-a

Zajednička radionica Manivala i EAG-a

20-Sep-2012 13:25:44

Predstavnici Uprave učestvuju na radionici o pristupu zasnovanom na riziku i o nacionalnoj proceni rizika, koja se održava u Savetu Evrope u Strazburu, od 19. do 21. 9. 2012. godine, u organizaciji Komiteta Manival i Evroazijske grupe za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Učešće Republike Srbije je od velikog značaja zbog toga što će njeni predstavnici imati izlaganje o praktičnim aspektima procene rizika, koji su iskustveno poznati još samo nekolicini država koje su počele nacionalnu procenu rizika. Na ovom velikom skupu biće razmenjena iskustva između država članica Komiteta Manival i država iz potpuno drugog dela sveta – Uzbekistana, Kazakstana, Indije, Kine, itd, sa kojima Uprava nastoji da proširi saradnju. 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca