APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Šesta konferencija direktora FOS

Šesta konferencija direktora FOS

04-Oct-2012 10:16:40

U Velesu u Makedoniji 4. I 5. oktobra 2012. godine održava se Šesti sastanak direktora finansijsko-obaveštajnih službi regiona. Direktor Uprave sa saradnicima aktivno učestvuje na ovom regionalnom forumu, koji okuplja FOS bivših jugoslovenskih republika i Albanije. Na ovim sastancima se raspravlja o načinima da se unapredi saradnja i razmena informacija između regionalnih FOS, zajednički se rešavaju eventualni problemi, zauzimaju se jedinstveni stavovi prema ostalim većim forumima – Komitetu Manival, Egmont grupi, itd, konstatuju se novi fenomeni od značaja za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Na aktuelnom sastanku Uprava ima izlaganje o radu na tipologijama pranja novca u Republici Srbiji i o nacionalnoj proceni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca