APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Druga radionica o nacionalnoj proceni rizika

Druga radionica o nacionalnoj proceni rizika

23-Oct-2012 10:12:43

U Beogradu se 23. i 24. oktobra 2012. godine održava radionica o nacionalnoj proceni rizika od pranja novca. Republika Srbija je prva od zemalja u regionu pristupila realizaciji ovog složenog poduhvata. Predstavnici Uprave i velikog broja državnih organa, u proteklih devet meseci radili su na prikupljanju relevantnih podataka koji će služiti kao pokazatelj nacionalne ranjivosti i kao polazna osnova za izradu nove nacionalne strategije. Svrha nacionalne procene rizika je sagledavanje mogućnosti za efikasno angažovanje raspoloživih finansijskih, tehničkih i ljudskih resursa u borbi protiv finansijskog kriminala. Radionica se organizuje u okviru projekta Saveta Evrope MOLI Srbija koji finansira Evropska Unija, a u njenoj realizaciji pored Uprave i velikog broja predstavnika državnih organa učestvuju i predstavnici relevantnih institucija zemalja u regionu. Značajnu pomoć u organizovanju radionice pružili su Svetska banka i OEBS. Nacionalna procena rizika privlači veliku pažnju stručne javnosti u državama članicama Saveta Evrope kojima predstoji rad na ovom složenom projektu. Naime, poslednjim izmenama Preporuka FATF izrada nacionalne procene rizika je uvedena kao međunarodni standard.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca