APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Prijava za polaganje stručnog ispita u Novom Sadu 28. novembra 2012. godine.

Prijava za polaganje stručnog ispita u Novom Sadu 28. novembra 2012. godine.

25-Oct-2012 12:47:21

Stručni ispit za pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga, društva za reviziju i ovlašćene menjače održati će se u Novom Sadu dana 28. novembra 2012. godine u prostoru Regionalne privredne komore Novi Sad, Narodnog fronta broj 10 . Kandidati će biti pismenim putem obavešteni o  tačnom vremenu polaganja.

Rok za prijavu za polaganje stručnih ispita koji će se održati 28. novembra 2012. godine u Novom Sadu ističe 12.11.2012. godine.

Zainteresovani kandidati se prijavljuju na sledeći način:

Potrebno je popuniti obrazac prijave za polaganje stručnog ispita a zatim tako popunjen obrazac proslediti elektronskim putem, na mejl adresu: prijava@apml.org.rs , ili poslati preporučenom poštom, na adresu: Uprava za sprečavanje pranja novca, Masarikova 2, 11000 Beograd.

Uz prijavu se prilaže dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnih ispita.
Obrazac za prijavu, kao i podatke o iznosu troškova za polaganje stručnog ispita, možete pronaći na sajtu Uprave, u folderu „LICENCE“.

I) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za oblast računovodstvo je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga;

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga.

II) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za društva za reviziju je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga;

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za reviziju

III) Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za ovlašćene menjače:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice NBS za procenu rizika od pranja novca i finansiranja

6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za menjače

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca