APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Saopštenje u vezi sa literaturom za polaganje stručnog ispita

Saopštenje u vezi sa literaturom za polaganje stručnog ispita

15-Nov-2012 15:19:11

Literatura potrebna za polaganje stručnog ispita propisana je Pravilnikom o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i u potpunosti je objavljena na internet stranici Uprave, odakle se može preuzeti potpuno besplatno. Pored toga što je literatura objavljena na internet stranici, Uprava je literaturu koja se odnosi na računovođe i revizore ištampala u određenom broju primeraka, koji se dele zainteresovanim licima besplatno.

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca