APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija

Liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija

23-Nov-2012 12:07:32

Uprava za sprečavanje pranja novca je izradila liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma, kao i pokazatelje (indikatore) za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (u daljem tekstu: indikatori), za bankare, obveznike iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Obveznici su, u skladu sa članom 23. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, dužni da indikatore koji su sastavni deo ove direktive uvrste u listu indikatora koju izrađuju u skladu sa članom 50. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Liste indikatora možete preuzeti na sajtu Uprave. http://www.apml.gov.rs/REPOSITORY/117_1_indikatori---banke.pdf

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca