APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Usvojen Izveštaj o napretku

Usvojen Izveštaj o napretku

03-Dec-2012 15:57:35

Komitet Saveta Evrope koji se bavi pitanjima u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma - Manival, je danas, 3. decembra 2012. godine, usvojio Izveštaj o napretku sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Republike Srbije. Razmatranje postignutog naprekta je logičan nastavak kontinuirane procene ovog sistema od strane komiteta Manival. Na dnevnom redu prvog dana 40. zasedanja Komiteta Manival, raspravljalo se i o postignutim rezultatima u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u poslednje dve godine.  Sekretarijat Manivala je izvestio plenarij o detaljnoj analizi najznačajnijih FATF preporuka od strane sekretarijata Manival, a zatim su delegaciji Srbije postavljena brojna pitanja od strane Vatikana, države kojaje bila zadužena za postavljanje pitanja; delegacija drugih država članica Saveta Evrope, kao i od eksperata Komiteta Manival u oblasti finansija i prava.  Nakon uspešne rasprave, plenarij Komiteta Manival je konsenzusom usvojio izveštaj o napretku Republike Srbije. Ovaj izveštaj će biti objavljen na zvaničnoj internet stranici Komiteta Manival. Delegaciju  Republike Srbije su, pored predstavnika Uprave za sprečavanje pranja novca, činili i predstavnici Narodne banke Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde i Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom. Na ovaj način, delegacija Republike Srbije, a pre svega Uprava za sprečavanje pranja novca još jednom je potvrdila uspešan rad i dokazala da igra aktivnu ulogu u koordinaciji i razvoju kako preventivnog, tako i represivnog dela sistema.

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca