APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > FBI, radionica: istrage pranja novca i privrednog kriminala, Beograd, 16-18. april 2013. godine

FBI, radionica: istrage pranja novca i privrednog kriminala, Beograd, 16-18. april 2013. godine

18-Apr-2013 14:32:14

U Beogradu se održava radionica na temu  “Istrage pranja novca,  finansijskog i privrednog kriminala”. Obuka je organizovana u saradnji sa Ministarstvom pravde SAD, Kancelarijom glavnog pravnog savetnika u Srbiji i Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju. Agenti Federalnog biroa za istage obučavaju policajce, tužioce, sudije i analitičare iz Uprave o metodama prikupljanja i analize dokaza u predmetima finansijskog kriminala. Kroz rad na simulovanim slučajevima, polaznici obuke će steći nova znanja u oblasti forenzičkog računovodstva i posebnih tehnika analize koje se koriste prilikom dokazivanja sumnje u poreklo novca.

Predstavnici Uprave, Jelena Pantelić, šef Odseka za analitiku i Milunka Milanović, načelnik Odeljenja za nadzor, su govorile o tipološkim slučajevima pranja novca u 2012. godini.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca