APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Savetovanje na Paliću 14 – 17. maj 2013. godine

Savetovanje na Paliću 14 – 17. maj 2013. godine

14-May-2013 11:42:18

Na Paliću se održava trodnevno savetovanje o  funkciji ovlašćenih lica u bankama. Savetovanja sa ovom tematikom održavaju se svake godine radi predstavljanja svih aktuelnosti i novina u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i važeće zakonske i podzakonske regulative. Učesnici savetovanja imaju mogućnost da u otvorenom razgovoru sa predstavnicima Uprave i Narodne banke Srbije iznesu svoje dileme i pokušaju da reše praktične probleme u primeni zakona u praksi.

Tokom savetovanja predstavnici Uprave predstaviće učesnicima nove Indikatore za prepoznavanje sumnjivih transakcija i nove revidirane FATF preporuke sa kojima će se zakoni u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma usklađivati kao i studiju slučaja.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca