APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Saopštenje o indikatorima za banke, 14. maj 2013. godine

Saopštenje o indikatorima za banke, 14. maj 2013. godine

14-May-2013 13:22:31

Uprava je izdala liste idikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za bankare. Obveznici su u skladu sa članom 23. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma dužni da indikatore koji su sastavni deo ove direktive uvrste u svoju listu idikatora koju izrađuju do 1. jula 2013. godine.

Listu indikatora možete preuzeti ovde www.apml.gov.rs/srp49/dir/Idicators.html

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca