APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > 5. redovni sastanak zemalja potpisnica Varšavske konvencije, 12. jun 2013. godine

5. redovni sastanak zemalja potpisnica Varšavske konvencije, 12. jun 2013. godine

14-Jun-2013 08:45:45

U Strazburu, Francuska, u sedištu Saveta Evrope u periodu od 12. do 14. juna 2013. godine održava se 5. redovni sastanak zemalja potpisnica Varšravske konvencije (Konvencija Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma).

Predstavnik Uprave prisustvovaće sastanku tokom kojeg će se razgovarati o  rezultatima  u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma ostvarenim  u periodu od prethodnog sastanka. Ovom prilikom učesnicima će biti predstavljen Prvi izveštaj o izvršenoj evaluaciji primene Varšavske konvencije u Poljskoj.

Republika Srbija je Varšavsku konvenciju ratifikovala 2009. godine i time je ona postala sastavni deo našeg pozitivnog zakonodavstva. Varšavska konvencija predstavlja jedan od najvažnijih međunarodnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa kojima se zakonodavstva zemalja potpisnica usklađuju.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca